I fjol publicerade tidskriften Scandia i Lund en kort serie där jag funderar på mitt biografiprojekt och Erkki Valas liv. Här kan du läsa hela numret (2014:1). Du kan också ladda ner serien som PDF-fil.