jag-och-vala
Under 2014 mottog jag ett stipendium för konstnärlig verksamhet av Svenska Kulturfonden för Finland för syftet att skapa ett seriealbum om den finlänske journalisten Erkki Valas liv. Denna blogg är en dokumentation av resultatet. Här kan man också läsa om mina ansträngningar att skriva en mer vetenskaplig monografi om Erkki Valas liv, samt bakgrundsinformation om olika personer och händelser som präglade hans tid. Detta biografiprojekt har under flera år fått finansiering av Svenska Litteratursällskapet i Finland samt Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse.

Jag är Ainur Elmgren, serietecknare och historiker, och jag jobbar även med andra projekt som anknyter till tidsperioden 1920-1970 (då Erkki Vala var som mest aktiv). Min doktorsavhandling Den allrakäraste fienden kom ut 2008 och handlar om synen på Sverige i den finländska kulturpressen på 1920- och 1930-talet. Den kan beställas av mig eller lånas på välsorterade universitetsbibliotek i Sverige och Finland. Jag var verksam vid Lunds universitet fram till 2010 och är numera anknuten till Helsingfors universitet.

Bloggen är främst skriven på svenska och finska, men kommer även att innehålla texter på tyska, engelska och franska.