ainurbild

Jag är historiker och serietecknare med svenskt och finländskt medborgarskap. Mina intressen inskränker sig dock inte enbart till det svensk-finska. Vår historia är så mycket mer!

Som forskare och lärare har jag velat förmedla mer kunskap om historiska minoriteter i länderna kring Östersjön, samt svenska och finländska kontakter och migrationsrörelser till och från andra delar av världen. Jag är speciellt fascinerad av livsöden som ifrågasätter förutfattade meningar om vad som är typiskt svenskt och finskt/finländskt. Erkki Vala är ett gott exempel.

Min CV i Helsingfors universitets TUHAT-databas.
Ansioluetteloni Helsingin yliopiston TUHAT-tietokannassa.