admin
Född 1979 på Värnamo lasarett, uppvuxen i Sverige, Tyskland och Finland. Tavastländska, tatariska och romska rötter. Wahlheimat: Svenskfinland?

Posts by admin ¬

  feb 28, 2014 Borgåbilder
  apr 3, 2014 Kort serie om Erkki Vala
  dec 27, 2014 Om Erkki Vala-projektet
  dec 27, 2014 Pesäpuu palaa
  dec 27, 2014 Erkki Valas platser / Erkki Valan paikat
  dec 27, 2014 Katri & Erkki
  jan 21, 2015 Katri ja Elina
  jan 21, 2015 Per Meurling