Min skiss av Mikko Erich, socialdemokratisk politiker och bror till Rafael Erich, samlingspartist och Finlands första statsminister. Bröderna Erich hade tydligen en judisk förfader, men det var främst Mikko Erich som råkade ut för antisemitiska glåpord. Den politiska tillhörigheten var avgörande – för många inom högern var socialdemokratin långt in på 1930-talet lika skräckinjagande som bolsjevismen. Jag skriver mer om propagandan mot Mikko Erich i min avhandling Den allrakäraste fienden – Svenska stereotyper i finländsk press 1918 – 1939 (Lund 2008), som är numera slut på förlaget (men kan beställas av mig eller via välsorterade bibliotek!).

Vad har Mikko Erich med Erkki Vala att göra? Jo, Erichs tal inför arbetarna i Mäntsälä 1932 tog upp de frågor och krav som inspirerade Erkki Vala att börja ge ut tidskriften Tulenkantajat igen: medborgerliga rättigheter, yttrandefriheten, som inskränkts av den konservativa Lapporörelsen i början av 1930-talet, föreningsfriheten, trosfriheten osv. Det krävde dock mod och kamp att upprätthålla dessa rättigheter, även i 1930-talets Finland.

Nedan en bild från Wikipedia Commons, ursprungligen Lehtikuva, som visar Mikko Erich hålla tal på Folkets Hus i Ohkola nära Mäntsälä i februari 1932. En militant gruppering inom Lapporörelsen tog denna händelse som förevändning för att starta det s.k. Mäntsälä-upproret – de önskade att skyddskårerna skulle ansluta sig till en statskupp som skulle leda till diktatur under president Svinhufvud (vars valkampanj hade fått oönskat stöd av våldshot mot liberala motkandidater från Lapporörelsen). Presidenten och skyddskårernas ledning vägrade dock att samarbeta och de upproriska gav upp. Kuppmakarna fick relativt milda straff.

Mikko Erich puhuu