admin
Född 1979 på Värnamo lasarett, uppvuxen i Sverige, Tyskland och Finland. Tavastländska, tatariska och romska rötter. Wahlheimat: Svenskfinland?

Posts by admin ¬

  Feb 28, 2014 Borgåbilder
  Apr 3, 2014 Kort serie om Erkki Vala
  Dec 27, 2014 Om Erkki Vala-projektet
  Dec 27, 2014 Pesäpuu palaa
  Dec 27, 2014 Erkki Valas platser / Erkki Valan paikat
  Dec 27, 2014 Katri & Erkki
  Jan 21, 2015 Katri ja Elina
  Jan 21, 2015 Per Meurling