261864_10150211479839227_6165894_n

Vem var Erkki Vala?

Vala (t. 1928 Wadenström), Erkki August Valdemar (f. 17/12 1902 Borgå, d. 14/2 1991 Hfrs), författare och journalist. (Uppslagsverket Finland, personregister)

Numera är det få som känner till Erkki Valas namn i Finland, och ännu färre i Sverige. Många illustra personligheter från kulturradikalernas årtionden har kastat sin skugga över honom. Ändå var han med om spännande äventyr: på 1920-talet som ung borgarskräck (”Finlands Breton”, enligt en beundrare), på 1930-talet ständigt i löpsedlarna som kämpe för yttrandefriheten i det politiskt oroliga Finland, på 1940-talet i frivillig exil i Sverige, men fängslad som spion för britternas räkning. Därför tror jag att ett seriealbum om Valas liv kommer att intressera även rikssvenska läsare som är intresserade av 1900-talets historia. Valas livsöde visar hur nära och samtidigt så främmande Finland och Sverige har varit för varandra.

Kuka oli Erkki Vala?

Vala, Erkki (1902 – 1991) Tulenkantajat-lehden päätoimittaja, kirjailija, kustantaja
Erkki Valan vasemmistolaiset, pasifistiset ja Eurooppa-henkiset ajatukset eivät saaneet sotien välisessä Suomessa vastakaikua. Poliittisen ilmapiirin muututtua toisen maailmansodan jälkeen vapaana toimittajana ja kirjailijana työskennellyt Vala sai enemmän henkistä liikkumatilaa. (Kansallisbiografia-verkkojulkaisun esittelyteksti; Eero Saarenheimo)

Erkki Vala on jäänyt toisten Tulenkantajien varjoon. Ehkä pitkän ikänsä vuoksi – kun toiset paloivat loppuun korkealla liekillä ja jäivät muistoon nuorina radikaaleina, Valan voimat uupuivat hiljalleen vuosikymmenien ajan. Hänen omaelämäkertansa ei koskaan valmistunut. Tässä onkin nykypäivän tutkijalle suuri haaste. Siksi päätin tehdä Valan elämästä sarjakuva-albumin.